konstrukcja.jpg

DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

 BIEGŁY SĄDOWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ

WYKŁADOWCA AKADEMICKI

 EKSPERT Z ZAKRESU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ

CZŁONEK MAŁOPOLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA MAP/BO/1801/01

 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 

 • Wykładowca na Wydziale Architektury,Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej   w Katowicach w zakresie: Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa Miejskiego i Zabezpieczeń Budynków na Terenach Górniczych.
 • Biegły Sądowy z Zakresu Budownictwa decyzja nr Adm.0151-148/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Prezesa Sądu Okręgowego  w Katowicach.
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja Wojewody Katowickiego  nr 8/98 z dnia 24 marca 1998 roku.
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego Decyzja GUNB nr 116/98
 • z dnia  05.05.1998 roku.
 • Wpis do Centralnego  Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych GUNB   nr 116/98/R.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 611/84  z dnia 14.11.1984.
 • Uprawnienia budowlane nr 393/85  z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych
 • Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych.
 • Członek Małopolskiej  Izba Inżynierów Budownictwa nr MAP/BO/1803/01

Uprawnienia rzeczoznawcy, biegłego sądowego ,uprawnienia budowlane:

1.Uprawnienia i nadanie tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Architektury i Urbanistyki decyzja nr 8/98 z dnia 24.03.2004.

2. Uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ustrojów budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie   decyzja nr 116/98 z dnia 05.05.1998 r. wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 116/98/R.

3.Ustanowienie Biegłym Sądowym z Zakresu Budownictwa w szczególności:

technologii robót budowlanych ,wykończeniowych i konstrukcyjnych, konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych-realizacja i projektowanie, diagnostyki budynków, obiektów budowlanych, dróg, utrzymania, kontroli technicznej obiektów budowlanych, wykonywania ekspertyz, opinii technicznych, ocen, orzeczeń budowlanych w zakresie stanu technicznego budynków ,obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wadliwie wykonanych robót budowlanych, oceny projektów architektoniczno-budowlanych, podziały budynków, odpowiedzialności zawodowej w aspekcie Kodeksu Karnego i Prawa Budowlanego ,określenia kosztów, wycen, robót budowlanych, odszkodowań.

Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach nr Adm.0151-148/13 z dnia 9 kwietnia 2013 roku.

4.Uprawnienia budowlane nr 611/84 z dnia 14.11.1984 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego

5.Uprawnienia budowlane nr 393/85 z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

6.Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego .

7. Uprawnienia budowlane nr 58/86 z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Kwalifikacje ,kursy i szkolenia:

1.Kurs w zakresie organizacji i zarządzania budową - Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ,Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce

2.Państwowy Kurs Budownictwa dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu     Materiałów Budowlanych w Gliwicach

3.Kurs specjalistyczny w zakresie szacowania nieruchomości Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice

4.Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie

5.Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie ,Oddział w Katowicach

© Biuro projektowe Konstruktor 2013

Uwaga! Strona biurokonstruktor.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W kazdej chwili mozesz zablokowac wykorzystywanie plikow cookies przez twoja przegladarke Czytaj wiecej