konstrukcja.jpg

Zakres działania dla Biegłego Sądowego z Zakresu Budownictwa:

 

 • Budynki, Budowle, Drogi
 • Sieci zewnętrzne wod.kan.co.
 • Projekty budowlane , ocena projektów i rozwiązań technicznych
 • Technologia Robót Budowlanych,
 • Szkody Górnicze
 • Realizacja inwestycji budowlanych
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Procedury administracyjne- w tym samowola budowlana

 

 

Opinie i Ekspertyzy sądowe:

 

 • Ocena stanu technicznego
 • Ocena projektów budowlanych, konstrukcyjnych, zakresu robót i prawidłowości ich wykonania
 • Awarie i uszkodzenia budynków i budowli
 • Diagnostyka budowlana
 • Opinie sądowe
 • Opinie Sądowe z zakresu Prawa Budowlanego
 • Zabezpieczenia materiału dowodowego w zakresie robót budowlanych na potrzeby postępowania sądowego.
 • Katastrofy budowlane ,awarie, uszkodzenia.
 • Kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych.
 • Interpretacja przepisów techniczno-prawnych z zakresu budownictwa
 • Wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne
 • Wycena robót budowlanych
 • Kosztorysy, wartość robót ,odszkodowania.
 • Kwalifikacje budynków i budowli.
 • Podziały budynków,
 • Wydzielenie samodzielnych lokali.
 • Koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa

 

Instytucje:

Sądy Rejonowe i Okręgowe.

Prokuratury,

Komornicy, Likwidatorzy, Zarządcy Sądowi,

Notariusze,

Urząd Skarbowy i Organy Podatkowe

Wydziały Finansowe ,Nadzór Budowlany w sprawach karnych

Policja

 

Opinie sądowe i przed sądowe:

Biegły wykonuje opracowania techniczne przed sądowe i sądowe z zakresu budownictwa weryfikujące zasadność roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych.


Usługa w tym zakresie przeznaczona jest dla organów procesowych.

Opinie techniczne przed sądowe i sądowe wykonywane są również w zakresie:.

-prawidłowości wykonania robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,

-prawidłowości budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,

-zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,

-prawidłowości wykonania robót drogowych i inżynieryjnych

-oceny sprawowanego nadzoru budowlanego,

-oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

-przyczyny katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

-kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

-interpretacji w zakresie Prawa Budowlanego i przepisów z nim związanych,

- zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,

-badania konstrukcji, materiałów konstrukcyjnych ,budowlanych, badania nie niszczące

 

Badania i pomiary:

 

1.Badanie betonu, lokalizacja zbrojenia .

 

2.Badanie drewna konstrukcyjnego.

 

3.Badanie wilgotności pomieszczeń, elementów wykończeniowych i materiałów budowlanych.

 

4.Badanie natężenia oświetlenia.

 

5.Badanie przewodów wentylacyjnych i dymowych.

 

6.Pomiary budynków i obiektów.

 

7.Inwetarzyzacje fotograficzne obiektów -cyfrowe.

 

8.Inwentaryzacje termowizyjne budynków.

 

9.Diagnostyka budynków.

 

© Biuro projektowe Konstruktor 2013

Uwaga! Strona biurokonstruktor.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W kazdej chwili mozesz zablokowac wykorzystywanie plikow cookies przez twoja przegladarke Czytaj wiecej