konstrukcja.jpg

Drogownictwo

Opracowujemy dokumentacje projektowo-kosztorysowe w zakresie dróg, obiektów inżynierskich, organizacji ruchu oraz odwodnienia.

Wykonujemy projekty drogowe realizowane jako części branżowe projektów budowlanych dla inwestycji takich jak np.:

 • rynki miejskie,
 • aleje spacerowe,
 • parkingi,
 • boiska,
 • drogi wewnętrzne przy obiektach mieszkalnych, handlowo-usługowych i przemysłowych,
 • zjazdy na drogi.

Opracowujemy samodzielne projekty budowlane i wykonawcze. Są to m.in.:

 • projekty dróg krajowych,
 • projekty dróg wojewódzkich,
 • projekty dróg powiatowych,
 • projekty dróg gminnych,
 • projekty ulic,
 • projekty chodników,
 • projekty ścieżek rowerowych,
 • projekty zjazdów publicznych
 • projekty zjazdów indywidualnych,
 • projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

Architektura

Działalność projektowa:

 • Projekty budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (także na szkodach górniczych)
 • Projekty budynków produkcyjnych i usługowych (także na szkodach górniczych)
 • Projekty przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynków istniejących
 • Adaptacje projektów typowych domów jednorodzinnych
 • Sporządzanie programów konserwatorskich
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Nadzór inwestorski
 • Projekty rozbiórki budynków
 • Sporządzanie kosztorysów budowlanych


Działalność związana z nadzorem i obsługą inwestorską inwestycji budowlanych:

 •     Nadzór inwestorski - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru lub kierownika budowy na wszelkich budowach lub remontach budynków
 •     Nadzór inwestorski przy pracach na obiektach zabytkowych
 •     Przeglądy techniczne okresowe budowlane
 •     Sporządzanie Świadectw charakterystyki energetycznej budynków
 •     Wykonywanie opinii i ekspertyz budowlanych

Tereny Inwestycyjne:

 

 

S.A.G - STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ "OSADNIK"

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSeizcVDElOu05KF0kA3z0_7twUxB0kms2qgMJ0f3O4scbGuRDe

* do przeglądania i drukowania plików w formacie .PPS  niezbędny jest program Microsoft Power Point ® lub program alternatywny

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

STREFA AKTYWNOSCI GOSPODARCZEJ "CHRZANÓW- BALIN"

 

http://blog.pixellogo.com/wp-content/uploads/2010/08/pdf-icon.jpg
Plik w formacie
.PDF

  

* do przeglądania i drukowania plików w formacie .PPD  niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader ® lub program alternatywny

 

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW

STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH.

KIERUNKI STUDIÓW:

ARCHITEKTURA

BUDOWNICTWO

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA-INSTALACJE

PRAKTYKI:

1.INWENTARYZACYJNE.

2.PROJEKTOWANIE ARCHITEKONICZNO-BUDOWLANE.

3.REALIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

4.PRAKTYKI DYPLOMOWE.

Organizujemy praktyki studenckie zgodne z wytycznymi wyższych uczelni technicznych pod nadzorem wykładowcy akademickiego dr inż.Krzysztofa Michalika.

1.CEL PRAKTYK STUDENCKICH.

Celem praktyk dla studentów  jest  zapoznanie uczestników z przebiegiem procesu budowlanego ,procedurami administracyjnymi w budownictwie  ze  związanymi z nim zagadnieniami prawno-technicznymi ,praktycznymi aspektami realizacji robót budowlanych .Praktyka  daje możliwość zapoznania się z teoretycznymi podstawami projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz zasadami diagnostyki budowlanej, kontroli budynków, przeglądów okresowych, oceny stanu technicznego budynków ,wykonywania opinii i ekspertyz technicznych.Zapoznanie się z nowoczesnym oprogramowaniem komputerowych AutoCad, ArchiCad, Robot, programy do kosztorysowania, sporządzania świadectw energetycznych i inne.

2.PRAKTYKI.

Praktyki realizowane są  z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych, wykłady w formacie prezentacji multimedialnej PPT w programie Power Point na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawno-technicznych oraz wieloletnich doświadczeń wykładowcy akademickiego

dr inż.Krzysztofa Michalika

Rzeczoznawcy Budowlanego

Biegłego Sadowego z zakresu budownictwa z Katedry Budownictwa Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Uczestniczy otrzymują materiały w formie elektronicznej i papierowej.

Praktyki odbywają się również na zasadzie wykładów i przeprowadzania konkretnych procedur administracyjnych ,treningu na konkretnych zdarzeniach w procesach budowlanych .

 Celem praktyk  jest  zapoznanie uczestników z przebiegiem procesu budowlanego ,procedurami administracyjnymi w budownictwie  ze  związanymi z nim zagadnieniami prawno-technicznymi ,praktycznymi aspektami realizacji robót budowlanych .Praktyka  daje możliwość zapoznania się z teoretycznymi podstawami wykonywania robót budowlanych oraz zasadami diagnostyki budowlanej, kontroli budynków, przeglądów okresowych, oceny stanu technicznego budynków ,wykonywania opinii i ekspertyz technicznych.

3.CERTYFIKATY I ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA PRAKTYKI.

Każdy z uczestników wykonuje pracę zaliczeniową –elementy projektu w wersji elektronicznej oraz otrzymuje certyfikat  ukończenia praktyki zawodowej i ewentualnych szkoleń .

Wzory Certyfikatów:


I. Praktyki i szkolenia teoretyczne w zakresie :

Zagadnienia teoretyczne  i prawno-techniczne

1.Prawo budowlane ,rozporządzenia w aspekcie użytkowania budynków. 2.Procedury administracyjne w budownictwie, procesy inwestycyjne  

3.Dokumentacja na placu budowy.
4. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. Zadania i odpowiedzialność kierownika budowy.
6. Kryteria sporządzania planu bioz.
7. Ocena ryzyka zawodowego.
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
9. BHP w robotach ziemnych.
10. Warunki techniczne.
11. Eurokody

12.Roboty ziemne w budownictwie.

13.Szkody górnicze. Zabezpieczenia budynków na terenach górniczych, Odszkodowania.

Część II. Technologia Robót Budowlanych-Roboty Ziemne.

1.Wprowadzenie.

2.Właściwości gruntów ze względu na prowadzenie robót ziemnych.

3.Zasady określania ilości robót ziemnych.

4.Zasady planowania przemieszczania mas ziemnych.

5.Zasady zdejmowania ziemi roślinnej.

6.Zasady wykonywania wykopów i nasypów.

7.Wykonywanie robót za pomocą koparek i ładowarek.

8.Wykonywanie robót za pomocą spycharek.

9.Wykonywanie robót za pomocą zgarniarek i równiarek.

10.Zagęszczanie gruntu.

11.Wykonywanie przejść podziemnych metodą górniczą i bezwykopowo.

12.Wykopy wąskoprzestrzenne pod instalacje.

13.Dokumentacja techniczna dla robót ziemnych.

14.Ścianki szczelne i szczelinowe.

15.Wzmacnianie gruntów.

16.Warunki wykonywania i odbioru robót ziemnych.

17.Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas robót ziemnych.

Część III. Zabezpieczenie Budynków na Oddziaływania Górnicze.

1.WPROWADZENIE,PODSTAWY PRAWNE

2.WIADMOŚCI WSTĘPNE.

2.1.Budownictwo na terenach górniczych.

2.2.Systematyka szkód górniczych.

3.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA POWIERZCHNIĘ.

3.1.Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię.

3.2.Deformacje ciągłe-niecka górnicza.

3.3.Deformacje nieciągłe.

3.4.Wstrząsy pochodzenia górniczego.

3.5.Zmiana stosunków wodnych w podłożu.

4.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA OBIEKTY.

4.1.Klasyfikacja obiektów.

4.2.Deformacje ciągłe –niecka górnicza.

4.3.Nieciągłe deformacje terenu.

4.4.Wstrząsy górnicze.

4.5.Zmiana stosunków wodnych.

4.6.Tereny pogórnicze.

5.ZASADY OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH.

5.1.Zasady ogólne.

5.2.Dane górnicze.

5.3.Dane gruntowe.

5.4.Oddziaływania górnicze.

5.5.Obiekty projektowane.

5.6.Obiekty istniejące.

5.7.Sprawdzenie stanów granicznych konstrukcji.

6.ZACHOWANIE SIĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODDANYCH WPŁYWOM WPŁYW CIĄGŁYCH DEFORMACJI POWIERZCHNI.

6.1.Przerwy dylatacyjne.

6.2.Budynki sztywne.

6.3.Budynki halowe.

6.4.Obiekty sakralne .

6.5.Inne obiekty.

6.6.Wychylenie obiektów.

6.7.Realizacja obiektów w czasie ujawniania się wpływów eksploatacji  

     górniczej.

Część IV. Konstrukcje budowlane .

1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH W BUDOWNICTWIE MIEJSKIM.

2.BUDYNKI WIELORODZINNE I WIELOKODYGNACYJNE.

3.BUDYNKI SZKIELETOWE

4.BUDYNKI ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI.

5.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ MONOLITYCZNEJ.

6.BUDYNKI ŻELEBETOWE PREFABRYKOWANE.

7.BUDYNKI ŻELBETOWE O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ.

8.BUDYNKI ZE SZKIELETEM STALOWYM.

9.KONSTRUKCJE SZKIELETOWE  Z DREWNA KLEJONEGO.

10.KSZTAŁTOWANIE BUDYNKÓW HALOWYCH.

11.HALE O KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO.

12.HALE O KONSTRUKCJI STALOWEJ.

13.HALE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ.

14.BUDYNKI MIEJSKIE O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU.

15.KONSTRUKCJE BUDOWLANE DUŻYCH ROZPIĘTOŚCI.

Polityka Cookies

Szanowny Użytkowniku!

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

© Biuro projektowe Konstruktor 2013

Uwaga! Strona biurokonstruktor.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W kazdej chwili mozesz zablokowac wykorzystywanie plikow cookies przez twoja przegladarke Czytaj wiecej