konstrukcja.jpg

Nasze biuro ma możliwość przygotowania dla Państwa opracowań w zakresie następujących badań i pomiarów:

 

1.Badanie betonu, lokalizacja zbrojenia .

2.Badanie drewna konstrukcyjnego.

3.Badanie wilgotności pomieszczeń, elementów wykończeniowych   i materiałów budowlanych.

4.Badanie natężenia oświetlenia.

5.Badanie przewodów wentylacyjnych i dymowych.

6.Pomiary budynków i obiektów.

7.Inwetarzyzacje fotograficzne obiektów -cyfrowe.

8.Inwentaryzacje termowizyjne budynków.

9.Kompletny zestaw urządzeń diagnostycznych i pomiarowych.

 

 

PROFESJONALNA KAMERA INSPEKCYJNA (BOROSKOP) Z REJESTRATOREM

 Profesjonalny boroskop 8833FB pozwala na łatwą inspekcję trudno dostępnych miejsc takich jak kanały wentylacyjne, szczeliny, wąskie otwory itp. Wyposażona jest w bezprzewodowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5"  umożliwiający zapis odebranego obrazu ma karcie microSD o pojemności nawet 32GB (co pozwala na zarejestrowanie ok 20h filmu). Wodoodporna kamera o średnicy 9mm została umieszczona na elastycznym przewodzie światłowodowym o długości 1m dzięki czemu łatwo wprowadzić ją w trudno dostępne miejsce, które ma zostać sprawdzone. Obiektyw kamery oferuje  trzykrotne zbliżenie, Co znacząco zwiększa możliwości urządzenia i pozwala na identyfikacje nawet bardzo małych przedmiotów. Możliwa jest praca w miejscach całkowicie pozbawionych światła - w okół obiektywu zamontowane zostały oświetlające diody LED z możliwością regulacji natężenia światła.GosCam umożliwia rejestracje video i zdjęć w rozdzielczości 640×480. Kamera zestawu GosCam zasilana jest czterema akumulatorami AA, natomiast monitor posiada osobne zasilanie w postaci dedykowanego akumulatora.

 

BADANIA BETONU W KONSTRUKCJI

Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typ N.

 

MłotekSilverSchmidt 

•Nieniszczące badanie wytrzymałości betonu na ściskanie oraz kontrola jednolitej jakości betonu (badania bezpośrednie oraz na prefabrykatach)

•Wykrywanie uszkodzonych stref
•Przesyłanie danych do PC oraz drukarki
•Obróbka wyników w oprogramowaniu ProVista

Jesteś inwestorem,wykonawcą, administratorem  nie jesteś pewien co do jakości betonu w elemencie konstrukcyjnym dzwoń. Pomiary realizowane na podstawie PN-EN 12504-2 oraz Instrukcja ITB nr 210/1977.

 

 

 

BADANIA DREWNA W KONSTRUKCJI

WOODTESTER – młotek do testowania drewna

 

WOODTESTER narzędzie pomiarowe do analizy jakości drewna. WOODTESTER mechaniczny młotek do badania drewna jest jedynym instrumentem na rynku do analizy właściwości mechanicznych elementów drewnianych w terenie. WOODTESTER jest innowacyjnym narzędziem, które pozwala na dokładne i rzetelne uzyskanie informacji na temat jakości badanego materiału. WOODTESTER należy do rodziny sprawdzonych młotków, od których odziedziczył takie cechy jak łatwość w użyciu, wszechstronność. Sprawdzanie jakości i klasy drewna dostarczonego na budowę. 

 

 

 

 

 

BADANIA WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW  BUDOWLANYCH, DREWNA I POWIETRZA

Wilgotnościomierz WIM-90

Wilgotnościomierz WIM-90 umożliwia (jednym przyrządem, bez korzystania z tabel i wzorców) pomiar wilgotności: drewna, podłoża betonowego i powietrza. Jest to możliwe dzięki bogatemu wyposażeniu w odpowiednie elektrody. Znajduje zastosowanie w przemyśle drzewnym, w budownictwie przy pracach wykończeniowych itp. Pomiar wilgotności podłoża oparty jest na pomiarze rezystancji i spełnia wymagania brytyjskiej normy BS.5352;1983. Przed pomiarem należy wywiercić w podłożu dwa otwory a następnie włożyć w nie elektrody. Pomiar wilgotności powietrza realizowany jest sensorem chemicznym (związki celulozy). Umożliwia pomiar w pomieszczeniach magazynowych, halach produkcyjnych itp. Przy pomiarze wilgotności drewna wykorzystane są charakterystyki wilgotnościomierza drewna WRD-100

 

 

·         POMIAR NATĘŻENIA I RÓWNOMIERNOŚCI OŚWIETLENIA

 Luksomierz TES 1335 wzorcowany - laboratorium akredytowane OUM

 

 

 Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w firmach, instytucjach, budynkach użyteczności publicznej  oraz wszelkich miejscach gdzie wymagana jest odpowiednia jakość oświetlenia.

Pomiary natężenia światła w miejscach pracy zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi.

Pomiary zgodnie z normami PN-EN 1838:2005; PN-EN 50172 oraz polskimi PN-EN 12464-1:2004 ; PN-84/E-02033 ; PN-84/E-02034 ; PN-71/B-02380 ; PN-84/E-02035.Pomiary odbiorowe przed oddaniem budynku do użytkowania!!!

•Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy.

•Okresowe przeglądy i Pomiary oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego.

•Pomiary oświetlenia ulicznego 

 

 

 

·         POMIAR CIĄGÓW KOMINOWYCH SPRAWNOŚCI WENTYLACJI

TERMO-ANEMOMETR AZ8910 wraz z świadectwem wzorcowania.

 

 

 

Pomiary poprawności ciągu kominowego i wentylacji

Pomiary odbiorowe przed oddaniem budynku do użytkowania!!!

Okresowe przeglądy ciągów kominowych i wentylacji!!!

 

Pomiary wykonujemy certyfikowanym Anemometrem. Można nim określić prędkość przepływu powietrza w otworze kratki wywiewnej w m/s. Znając pole powierzchni przekroju kratki w m2 można obliczyć ilość usuwanego powietrza w ciągu jednej godziny: Q [m3/h] = V [m/s] * S [m2] * 3600. Ilość powietrza powinna być zgodna z przewidzianą w PN-83/B-03430. Wartość zbyt niska nie zapewnia wystarczającej wentylacji, zbyt wysoka powoduje niepotrzebne wychładzanie pomieszczeń.

 

  

 

·        POMIAR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH

 

WIELOFUNKCYJNY MIERNIK INSTALACJI ELEKTRYCZNY KEW 6010B

 

 

Sprawdzanie ciągłości obwodu

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar impedancji pętli zwarcia

Pomiar parametrów wyłączników różnicowoprądowych

Pomiar napięcia dotykowego

Pomiar napięcia przemiennego

Współpraca z polskim oprogramowaniem PROTON+, służącym do sporządzania protokołów z badań instalacji elektrycznych

Pomiary odbiorowe przed oddaniem budynku do użytkowania

 

 

 

 

·         KOSZTORYSY

 

LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE NORMA PRO.

 

 

 

Opracowywanie kosztorysów ofertowych

Opracowywanie kosztorysów inwestorskich

Opracowywanie kosztorysów powykonawczych

Opracowywanie przedmiarów robót  na podstawie dokumentacji lub obmiaru z natury.

•Sprawdzenie dostarczanych kosztorysów, przedmiarów i obmiarów robót.

 

 

 

 

 

WYCENY NIERUCHOMOŚCI – RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWEWykonujemy operaty szacunkowe  dla m.in.:

Określenie wartości nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia kredytów hipotecznych,Określenie wartości do celów ustalenia ceny sprzedaży  

Określenie wartości do celów sprawozdań finansowych (szacowanie wartości godziwej nieruchomości

Ustalenia wartości początkowej środków trwałych do amortyzacji 

Ustalenia wysokości wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów)

Ustalenia czynszu dzierżawnego

Opłacalności inwestowania w nieruchomości

Dla potrzeb spadkowych, podziałów majątku itp. Ubezpieczenia

Oraz w innych celach określonych przez klienta.

 

 

·         EKSPERTYZY BUDOWLANE, OPINIE TECHNICZNE, PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

 

Wykonujemy wszelkie opracowania związane z Rzeczoznawstwem budowlanym
Ekspertyzy wszelkich obiektów budowlanych
Ekspertyzy szkód komunikacyjnych wraz z Inwentaryzacją uszkodzeń
Ekspertyzy na szkodach górniczych
Ekspertyzy poprawności dokumentacji i rozwiązań  projektowych
Opinie techniczne
Przeglądy okresowe budynków zgodnie z art. 62 ustawy - Prawo budowlane,

 

 

 

·         ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ, AUDYTY

 

 

Wykonujemy audyty energetyczne dla celów termomodernizacji i inwestycyjnych oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

 

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.  Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 

 

CERTYFIKATY URZĄDZEŃ:

 


 

 

© Biuro projektowe Konstruktor 2013

Uwaga! Strona biurokonstruktor.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W kazdej chwili mozesz zablokowac wykorzystywanie plikow cookies przez twoja przegladarke Czytaj wiecej