konstrukcja.jpg

Zakres działania dla Rzeczoznawcy Budowlanego:

Ekspertyzy budynków ,obiektów budowlanych i inżynieryjnych
Opinie przed sądowe
Oceny stanu technicznego
Ocena projektów budowlanych, konstrukcyjnych, zakresu robót i prawidłowości ich wykonania
Raporty i sprawdzenia zaawansowania inwestycji.
Awarie i uszkodzenia budynków i budowli
Diagnostyka budowlana, badanie betonów, drewna materiałów wykończeniowych.
Szkody górnicze.
Technologia robót budowlanych.
Kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych
Wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne
Wycena robót budowlanych
Kosztorysy budowlane wartość robót.
Kosztorysy dla Banków.
Odszkodowania.
Kwalifikacje budynków i budowli
Podziały budynków,
Wydzielenie samodzielnych lokali
Świadectwa energetyczne
Charakterystyki energetyczne.
Monitoring budów i inwestycji
Odbiory techniczne ,przeglądy okresowe budynków i budowli.
Występowanie przed Nadzorem Budowlanym.
Prowadzenie spraw.
Interpretacja przepisów z zakresu Prawa Budowlanego.
Koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa .

Obiekty:

Budynki, budowle,
Drogi
Sieci zewnętrzne
Projekty, ocena projektów i rozwiązań technicznych
Technologia robót budowlanych.
Zabezpieczenia budynków na oddziaływania górnicze i sejsmiczne.
Realizacja inwestycji budowlanych PB i WT,
Odpowiedzialność zawodowa
Procedury administracyjne.

Instytucje:

Osoby prywatne
Przedsiębiorstwa
Rzecznik praw konsumenta
Kancelarie prawne
Nadzór budowlany
Zarządy budynków
Projektanci, Biura Projektowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe
Urząd Skarbowy
 

Badania konstrukcji ,materiałów budowlanych i pomiary:

1.Badanie betonu, lokalizacja zbrojenia.
2.Badanie drewna konstrukcyjnego.
3.Badanie wilgotności pomieszczeń, elementów wykończeniowych i materiałów budowlanych.
4.Badanie natężenia oświetlenia.
5.Badanie przewodów wentylacyjnych i dymowych.
6.Pomiary budynków i obiektów.
7.Inwetarzyzacje fotograficzne obiektów -cyfrowe.
8.Inwentaryzacje termowizyjne budynków.
9.Kompletny zestaw urządzeń diagnostycznych i pomiarowych.


 

DR INŻ. KRZYSZTOF MICHALIK

 

PREZENTACJA

(kliknij aby uruchomić prezentacje)

 

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

WYKŁADOWCA WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

 EKSPERT Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

UPRAWNIONY INŻYNIER BUDOWNICTWA

 RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA,REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

 USTANOWIONY PRZEZ WOJEWODĘ KATOWICKIEGO UPR.NR NR 8/98

GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE

 WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLNYCH NR 116/98/R

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 611/84,626/86,393/85,58/86

CZŁONEK ŚLASKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SLK/BO/8495/13

RZECZOZNAWCA DO SPRAW JAKOŚCI MATERIAŁÓW I USŁUG W ZAKRESIE BUDOWNICTWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ

CZŁONEK MAŁOPOLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, POLSKIEGO ZAWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

 

Uprawnienia budowlane:

 1.Uprawnienia i nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych  Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział  Architektury i  Urbanistyki decyzja nr 8/98 z dnia 24.03.2004

2. Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w  projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ustrojów budowlanych  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie   decyzja nr 116/98 z dnia 05.05.1998 r. wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 116/98/R.

3.Uprawnienia budowlane nr 611/84  z dnia 14.11.1984 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego

4.Uprawnienia budowlane nr 393/85  z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

5.Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego  .

6.Uprawnienia budowlane nr 629/86  z dnia 17.12.1986 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania bez ograniczeń  Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Kwalifikacje ,kursy i szkolenia:

1.Kurs  w zakresie organizacji i zarządzania budową - Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej  i Komunalnej ,Instytut  Organizacji,  Zarządzania  i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce

2.Państwowy Kurs Budownictwa  dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa  III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu      Materiałów Budowlanych w Gliwicach 

3.Kurs specjalistyczny w zakresie  szacowania nieruchomości Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice

4.Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie

5.Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie ,Oddział w  Katowicach

6.Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Użytkowych w zakresie: Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa Miejskiego i Zabezpieczenia Budynków na Oddziaływania Górnicze

 

 

 

 

 

© Biuro projektowe Konstruktor 2013

Uwaga! Strona biurokonstruktor.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W kazdej chwili mozesz zablokowac wykorzystywanie plikow cookies przez twoja przegladarke Czytaj wiecej