konstrukcja.jpg

Zakres działania dla Rzeczoznawcy Budowlanego:

Ekspertyzy budynków ,obiektów budowlanych i inżynieryjnych
Opinie przed sądowe
Oceny stanu technicznego
Ocena projektów budowlanych, konstrukcyjnych, zakresu robót i prawidłowości ich wykonania
Raporty i sprawdzenia zaawansowania inwestycji.
Awarie i uszkodzenia budynków i budowli
Diagnostyka budowlana, badanie betonów, drewna materiałów wykończeniowych.
Szkody górnicze.
Technologia robót budowlanych.
Kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych
Wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne
Wycena robót budowlanych
Kosztorysy budowlane wartość robót.
Kosztorysy dla Banków.
Odszkodowania.
Kwalifikacje budynków i budowli
Podziały budynków,
Wydzielenie samodzielnych lokali
Świadectwa energetyczne
Charakterystyki energetyczne.
Monitoring budów i inwestycji
Odbiory techniczne ,przeglądy okresowe budynków i budowli.
Występowanie przed Nadzorem Budowlanym.
Prowadzenie spraw.
Interpretacja przepisów z zakresu Prawa Budowlanego.
Koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa .

Obiekty:

Budynki, budowle,
Drogi
Sieci zewnętrzne
Projekty, ocena projektów i rozwiązań technicznych
Technologia robót budowlanych.
Zabezpieczenia budynków na oddziaływania górnicze i sejsmiczne.
Realizacja inwestycji budowlanych PB i WT,
Odpowiedzialność zawodowa
Procedury administracyjne.

Instytucje:

Osoby prywatne
Przedsiębiorstwa
Rzecznik praw konsumenta
Kancelarie prawne
Nadzór budowlany
Zarządy budynków
Projektanci, Biura Projektowe
Towarzystwa ubezpieczeniowe
Urząd Skarbowy
 

Badania konstrukcji ,materiałów budowlanych i pomiary:

1.Badanie betonu, lokalizacja zbrojenia.
2.Badanie drewna konstrukcyjnego.
3.Badanie wilgotności pomieszczeń, elementów wykończeniowych i materiałów budowlanych.
4.Badanie natężenia oświetlenia.
5.Badanie przewodów wentylacyjnych i dymowych.
6.Pomiary budynków i obiektów.
7.Inwetarzyzacje fotograficzne obiektów -cyfrowe.
8.Inwentaryzacje termowizyjne budynków.
9.Kompletny zestaw urządzeń diagnostycznych i pomiarowych.


 

Dr inż. Krzysztof MichalikDCE, PhD

Doctorate in Civil Engineering UNW NY USA

JEDYNY RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W POLSCE POSIADAJĄCY WSZELKIE UDOKUMENTOWANE UPRAWNIENIA RÓWNOCZEŚNIE W ZAKRESIE OCENY JAKOŚCI PROJEKTOWANIA I ROBÓT BUDOWLANYCH JAK I KOSZTORYSOWANIA  I  SZKÓD GÓRNICZYCH 

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY CRRB nr 116/98RW ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO  W WARSZAWIE WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH NR 116/98R 

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr 8/98 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJW ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH USTANOWIONY PRZEZ WOJEWODĘ KATOWICKIEGO  

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr 2743 POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA  W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO, SZKÓD GÓRNICZYCH, ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH, KOSZTORYSOWANIA I EKONOMIKI W BUDOWNICTWIE NADANE PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PZITB KOMITET RZECZOZNAWSTWA W WARSZAWIE  

RZECZOZNAWCA nr 00116 PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJDO SPRAWA JAKOŚCI I USŁUG W SPECJALNOŚCI: BUDOWNICTWO OGÓLNE (OPINIE I EKSPERTYZY BUDOWLANE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH, ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, SZKODY GÓRNICZE) USTANOWIONY PRZEZ ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA  PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ W KATOWICACH  

BIEGŁY SKARBOWY nr UNP 2401-013355W ZAKRESIE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ UPRAWNIONY DO SZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI I PRAWA MAJĄTKOWEGO USTANOWIONY PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH  

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 611/84, 629/86 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 58/86 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE DRÓG 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  nr 393/85 W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNEJ 

              CZŁONEK ŚLASKIEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  nr SLK/BO/8495/13

WYKŁADOWCA AKADEMICKI 

AUTOR ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH, KSIĄŻEK I OPRACOWAŃ Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

CZŁONEK MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI INŻYNIERSKICH I NAUKOWYCH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR BRIDGE AND STRUCTURAL ENGINEERING IBASE, ZURICH, SWITZERLAND ORAZ CZŁONEK INTERNATIONAL RESEARCH ENGINEERS AND DOCTORS UNIVERSAL ASSOCIATION OF CIVIL, STRUCTURAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERS IRED UCASE, NEW YORK, USA.

 

 

Uprawnienia budowlane:

 1.Uprawnienia i nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych  Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział  Architektury i  Urbanistyki decyzja nr 8/98 z dnia 24.03.2004

2. Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w  projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ustrojów budowlanych  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie   decyzja nr 116/98 z dnia 05.05.1998 r. wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 116/98/R.

3.Uprawnienia budowlane nr 611/84  z dnia 14.11.1984 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego

4.Uprawnienia budowlane nr 393/85  z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

5.Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego  .

6.Uprawnienia budowlane nr 629/86  z dnia 17.12.1986 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania bez ograniczeń  Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Kwalifikacje ,kursy i szkolenia:

1.Kurs  w zakresie organizacji i zarządzania budową - Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej  i Komunalnej ,Instytut  Organizacji,  Zarządzania  i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce

2.Państwowy Kurs Budownictwa  dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa  III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu      Materiałów Budowlanych w Gliwicach 

3.Kurs specjalistyczny w zakresie  szacowania nieruchomości Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice

4.Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie

5.Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie ,Oddział w  Katowicach

6.Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Użytkowych w zakresie: Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa Miejskiego i Zabezpieczenia Budynków na Oddziaływania Górnicze

 

 

 

 

 

© Biuro projektowe Konstruktor 2013

Uwaga! Strona biurokonstruktor.pl korzysta z danych zapisywanych w plikach cookies. W kazdej chwili mozesz zablokowac wykorzystywanie plikow cookies przez twoja przegladarke Czytaj wiecej